International Liaison Officer

Struktura ILO

ILO to International Liaison Officer, czyli Leo do spraw międzynarodowych.

25 krajów europejskich i śródziemnomorskich ma swojego przedstawiciela, którzy wspólnie tworzą Radę ILO (ILO Council). Rada ILO łączy Leo z Europy i Basenu Morza Śródziemnego – ułatwia kontakt pomiędzy tymi krajami i wzmacnia wizerunek Leo na całym świecie.

Spotkania Rady ILO odbywają się co miesiąc, online, na platformie Zoom.

Rada jest w stałym kontakcie poprzez platformę Slack.

ILO Council jest podzielony na 3 zespoły:

  • Promotion,
  • European Activity,
  • Leo Tools (poprzednia nazwa Lessons Learned).

Każdy członek Zarządu należy do jednego zespołu. Każdy zespół posiada dwie osoby prowadzące zespołem- Senior Task Team Leader i Junior Task Team Leader.

Rada ILO jest w kontakcie z międzynarodową siedzibą Lions Clubs w Oak Brook oraz z Lionami poprzez łączników Leo z Lionami (Leo-Lion Liaison).

Skocz szybko do:

Działalność ILO

Jak już wspomnieliśmy, ILO Council jest podzielony na 3 zespoły: Promotion, European Activity i Leo Tools.

Promotion prowadzi Social Media europejskich i śródziemnomorskich Leo, promuje akcje Rady ILO i wydarzenia klubów Leo w comiesięcznym Newsletterze ILO oraz na Facebooku i Instagramie „European Leos”. Głównym zadaniem tego zespołu jest wzmacnianie pozycji Leo na arenie międzynarodowej i wdrażanie projektów online, żeby Leo z całego świata mogli wspólnie działać i pozostawać w stałym kontakcie z Radą ILO. Zadaniem Promotion Team jest również informowanie o comiesięcznym spotkaniu przeprowadzonym przez ILO Council oraz o tematach i ustaleniach na nim omówionych. Zespół ten przedstawia także członków Rady ILO w postach na profilach European Leos, żeby każdy mógł łatwo znaleźć ILO ze swojego kraju. Ważne jest, żeby członkowie Leo śledzili te Social Media, aby pozostawać na bieżąco z Leo z innych krajów i z akcjami ILO Council.

Zespół European Activity zajmuje się wdrażaniem i prowadzeniem międzynarodowych akcji. European Activity to akcja stworzona przez ILO Council, o globalnej tematyce, która jest promowana tak, żeby jak najwięcej krajów brało w niej udział. Jest organizowana co 3 lata.

Aktualnie promowane są Leo4Green i Leo Fights Hunger. Mają na celu dbanie o planetę i dążenie do wyeliminowania głodu na świecie. Zespół prowadzi strony na Facebooku – Leo Fights Hunger- European Activity oraz Leo4Green- European Activity, na których umieszczane są zdjęcia i relacje z akcji, które zostały przeprowadzone.

Celem Leo4Green jest zjednoczenie Leo w walce z problemami środowiska poprzez akcje organizowane przez kluby Leo. Główne obszary działania to woda, zwierzęta, rośliny i powietrze. Można zorganizować akcje takie jak np.: zbieranie śmieci, sadzenie roślin oraz warsztaty na temat zagrożeń dla środowiska. Ważnym elementem tej akcji jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat konieczności recyklingu, zmniejszania ilości zużywanego plastiku oraz promowanie ekologicznego stylu życia.

Leo Fights Hunger skupia się na zapewnianiu jedzenia lub innych dóbr materialnych ludziom w potrzebie poprzez organizowanie zbiórek żywności. Innymi obszarami działania jest edukowanie ludzi na temat głodu na świecie i zwiększanie świadomości na temat zdrowego jedzenia oraz problemu cukrzycy. Promowane jest także organizowanie innych akcji. Jako przykład można podać tzw. „Strides Events” czyli wydarzenia sportowe (np. zawody biegowe, rowerowe czy piłki nożnej), na które szuka się sponsora, który ufunduje koszulki. Można podczas nich przeprowadzić zbiórkę pieniędzy oraz warsztaty w zapobieganiu cukrzycy i innych chorób. Innym pomysłem jest przeprowadzenie akcji Leo Masterchef – zawodów odbywających się w kuchni, podczas których Leo i Lioni współzawodniczą gotując. Celem jest zbiórka pieniędzy oraz przekazanie przygotowanego jedzenia ludziom potrzebującym.

Każdy klub Leo może przyłączyć się do akcji European Activity. Na stronie Leo4Green i Leo Fights Hunger na Facebooku znajdują się formularze (Google Forms), w których wpisuje się informacje na temat akcji, którą się przeprowadziło. Należy przesłać również zdjęcia, aby można było udostępnić akcję przez Social Mediach.

Leo Tools zbiera informacje o Leo w Europie i Basenie Morza Śródziemnego poprzez Leo Survey i Country Report. Głównym celem jest rozeznanie sytuacji Leo, dzielenie się informacjami o krajach, które mają kluby Leo i pomoc w tworzeniu lepszych narzędzi dla krajowych Leo, żeby udoskonalać swoje członkostwo.

Zespół ten zajmuje się uaktualnianiem Leo Map, raportowaniem klubów Leo – Country Reports oraz tworzeniem Leo Manual i Leo Experience Book. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie www.european-leos.eu.

Kadencja ILO w Polsce trwa 3 lata, wybierany jest podczas Narodowej Konwencji Leo. Sposób elekcji ILO oraz długość ich kadencji różni się w poszczególnych krajach- kadencja może trwać od roku do trzech lat. Poprzedni ILO i Rada ILO mają zadanie wdrożyć nowego ILO do zespołu, jednak nie mają głosu decyzyjnego w jego wyborze. Decyzję tą podejmuje Dystrykt (lub Multi Dystrykt) na drodze głosowania.

 

Konwencja

Leo Europa Forum (LEF)

to coroczna konwencja klubów Leo z Europy i Basenu Morza Śródziemnego. Konwencja ta trwa tydzień i jest organizowana w sierpniu, każdego roku przez inny kraj. Jest doskonałą okazją, żeby obracać się w towarzystwie Leo z innych krajów, nawiązać nowe międzynarodowe znajomości, a także pielęgnować stare i wymieniać doświadczenia.

Leo Europa Forum rozpoczyna się od Ceremonii Otwarcia i kończy się Ceremonią Zamknięcia.

Podczas Ceremonii Otwarcia prezentowane są wszystkie kraje, biorące udział w wydarzeniu. Wyznaczeni delegaci prezentują swoją flagę w stroju narodowym i każdy kraj jest oficjalnie witany. Organizatorzy wygłaszają przemówienia. Śpiewany jest Hymn Leo. Zarząd Rady ILO prezentuje sukcesy ze swojej kadencji.

Każdy kraj wybiera dwóch reprezentantów na tą konwencję – ILO oraz DL’a czyli przewodniczącego delegacji (Delegation Leader). Każdy Leo z kraju może wyjechać na Leo Europa Forum.

LEF jest wydarzeniem, podczas którego Rada ILO przeprowadza spotkania.

Podczas pierwszego spotkania poprzedni zarząd kończy działalność i wybierany jest następny zarząd (ILO Board). ILO, których kadencja dobiega końca żegnają się i przedstawiają swoich następców.

Na drugim spotkaniu ILO są przydzielani do zespołów (Task Teams). Odbywają się warsztaty grup, następuje tzw. „burza mózgów” i postawia się plany i pomysły na działania w nadchodzącym roku, które na koniec są prezentowane całej Radzie ILO.

Na trzecim spotkaniu Zarząd omawia z Radą strategie na przyszły rok a także tworzy wspólny film na Social Media promujący ILO Council.

Delegation Leaderzy również mają swoje spotkania podczas LEFu. Organizatorzy udostępniają na nich wiadomości na temat planu konwencji, ważnych informacji, na jakie uczestnicy muszą zwrócić uwagę oraz zasad jakie obowiązują. Zadaniem Delegation Leadera jest przekazanie tych informacji swojej delegacji oraz pilnowanie, żeby uczestnicy dobrze się zachowywali oraz byli w wyznaczonych miejscach na czas, ponieważ plan LEFu jest zawsze mocno napięty. Na spotkaniach tych Delegation Leaderzy dyskutują również na temat Konstytucji Leo i wprowadzają w niej zmiany oraz wybierają, poprzez głosowanie, następne kraje, które będą organizować LEF.

Najważniejszym punktem tego tygodnia jest dzień aktywności społecznej (Social Activity) czyli międzynarodowa akcja charytatywna, zawsze na ogromną skalę, ponieważ na Leo Europa Forum jest zawsze ok. 200 uczestników. Beneficjentem pomocy są zazwyczaj dzieci. Przykładami Social Activity z poprzednich lat są np.: spędzenia dnia w Zoo i zabawa z dziećmi z dysfunkcyjnych rodzin, odnawianie szkoły specjalnej, malowanie sierocińca oraz zabawa z dziećmi z tej instytucji. Organizatorzy zbierają również pieniądze na prezenty dla tych dzieci, takie jak np.: artykuły papiernicze, książki i gry.

Kolejnym istotnym punktem programu jest prezentacja krajów (Presentation of the Countries) – zarówno poważna, jak i ta kulinarna. Podczas Serious POC delegaci krajów prezentują akcje charytatywne przeprowadzane w kraju lub jedną akcję, z której są najbardziej dumni. Przedstawiają liczbę klubów Leo i dają ogólny pogląd na to, jak i na jaką skalę działają. Następnie Specjalista ds. Omega Leo zdaje sprawozdanie z Oak Brook (głównej siedziby Lions Clubs International). Podczas Fun POC delegacje przygotowują tradycyjne potrawy narodowe i dekorują swoje stanowisko.

Podczas LEFu odbywają się również dyskusje jak ulepszyć ruch Leo, warsztaty, zarówno o tematyce Leo, jak i kulturowe, a także zwiedzanie.

W przedostani wieczór odbywa się elegancki wieczór – Gala Dinner.

Podczas Ceremonii Zamknięcia prezentowany jest kraj, który w następnym roku i za dwa lata będzie organizować LEF. Przedstawiany jest nowy Zarząd ILO, który przekazuje ustalenia ze spotkań ILO, plany oraz cele na przyszły rok. Organizatorzy wygłaszają przemówienia. Śpiewany jest Hymn Leo.

Leo Europa Pre Forum
Leo Europa Pre Forum (LEPF/ Pre LEF) to wydarzenie, które odbywa się w styczniu i trwa weekend. Uczestniczy w nim ok. 80 Leo.

Jego głównym celem jest przygotowanie dyskusji i pracy, jakie czekają ILO i DL’ów na LEFie w sierpniu, które będą miały wpływ na ruch Leo w przyszłości. Odbywa się w tym samym miejscu, w którym odbędzie się LEF.

Leo Europa Pre Forum rozpoczyna się od Ceremonii Otwarcia i kończy się Ceremonią Zamknięcia.

Podczas Pre LEFu odbywają się spotkania ILO oraz Delegation Leaderów, warsztaty i zwiedzanie.

Jest to okazja na pierwszy kontakt z kulturą i miastem, które uczestnicy będą mieli okazję poznać latem.